ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก๋องแก๋ง
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ก๋องแก๋ง คจ.ศรีราชา
รูปภาพ
: