ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pinky
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีค่ะ
รูปภาพ
: