ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ขุน
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับ
รูปภาพ
: