ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบียร์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
D ข๊ะ * [ฉัน เช่ อ เบี ย]
รูปภาพ
: