ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต้ย
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: