ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
YIM
อายุ
:
572 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
Love God..........
รูปภาพ
: