ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Ni
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Glory To The Lord
รูปภาพ
: