ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
บริการท่องเที่ยว
คำแนะนำตัว
:
สายไหม
รูปภาพ
: