ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ้อย
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: