ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ลิดเติ้ล
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
I love jesus
รูปภาพ
: