ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปู
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
น้ำหนึ่ใจเดียว
รูปภาพ
: