ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โล๊ะ
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ราชบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
Sey Hi
รูปภาพ
: