ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
BeeBee
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
beebee ค่ะ
รูปภาพ
: