ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แทน
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
ชื่อแทนค่ะ....มาหาฟังเพลงคริสเตียนไทยเพราะค่ะ
รูปภาพ
: