ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Puii
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
GOD,,I love U
รูปภาพ
: