ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ๊ด
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: