ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดา
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงรู้ขีดจำกัดของเราดีที่สุด
รูปภาพ
: