ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทิพย์
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: