ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไก่
อายุ
:
582 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
แบ่งปันพระคุณ
รูปภาพ
: