ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นก
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: