ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องกั้ง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
"สวัสดีคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ"
รูปภาพ
: