ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tony
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: