ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๋ย
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักเพื่อนทุกคน
รูปภาพ
: