ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มอส
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
นาย
รูปภาพ
: