ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Mai
อายุ
:
573 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I just wanna deleat it
รูปภาพ
: