ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เนย
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
เนยค่ะ
รูปภาพ
: