ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jui
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
รูปภาพ
: