ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แยม
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รับใช้ที่จังหวัดน่านคะ
รูปภาพ
: