ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jeab
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อjeab
รูปภาพ
: