ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตั้ง
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมเป็นคริสต์เตียนของสภาคริสตจักรฯภาค 3 คับ
รูปภาพ
: