ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อุ๋ม
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักเราเสมอ
รูปภาพ
: