ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pam
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
sawandee ka
รูปภาพ
: