ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พรรธ
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ฉันเป็นหนึ่งในคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสได้อยู่ในชุมชน
รูปภาพ
: