ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มินส์
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครพนม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สะวัดดี
รูปภาพ
: