ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ๊กติ๊ก
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
nice to meet ^^U^^
รูปภาพ
: