ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้า
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
หวัดดี
รูปภาพ
: