ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
miki
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Hi...i am MIKI ...nice too meet you friend...
รูปภาพ
: