ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รอน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพรคับ
รูปภาพ
: