ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อย
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นคริสต์เตียนใหม่ค่ะ
รูปภาพ
: