ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ja
อายุ
:
579 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
Bridge Magazine
รูปภาพ
: