ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิต
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อกิตคับ
รูปภาพ
: