ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มดตะนอย
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
มุมมองที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก
รูปภาพ
: