ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นา
อายุ
:
18 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: