ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตู่
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
คนชอบฟังเพลง อยู่กับงาน
รูปภาพ
: