ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ม
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
ผมอยากมีเพื่อยคุยคอยให้คำหนุนใจกัน
รูปภาพ
: