ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป็อป
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมชื่อ ป็อป นับถืบศาสนา คริสต์-โปรเตสแตนต์
รูปภาพ
: