ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กู้
อายุ
:
50 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดี
รูปภาพ
: