ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
I Love Jesus
รูปภาพ
: