ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อง
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
หวัดดี
รูปภาพ
: