ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Aek
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
love god
รูปภาพ
: